Snouck van Loosenpark

Snouck van Loosenpark

Snouck van Loosenpark

Met de dood van Maria Margaretha Snouck van Loosen stierf de familie Snouck van Loosen in directe lijn uit. Zij had in haar testament bepaald dat het hele familiekapitaal ‘teruggegeven’ moest worden aan de stad. Nauwkeurig had zij beschreven dat er niet alleen een ziekenhuis, een bejaardenhuis en een evangelisatiegebouw moesten komen, maar ook huisvesting voor arbeidersgezinnen. En uiteraard een fonds om al deze voorzieningen in stand te houden.

In 1897, twaalf jaar na haar dood, werd het Snouck van Loosenpark geopend.  Het had zolang geduurd omdat de neven en nichten een proces tegen het testament aanspanden.

Uit het fonds waren niet alleen de vijftig arbeiderswoningen, en een opzichterswoning, betaald, maar ook de totale aanleg van het park met de beplanting, de vijver en de tuintjes.

Het hele complex was een ontwerp van Posthumus Meyjes. Deze architect, die al eerder voor Maria Margaretha had gewerkt, was een sociaal bewogen bouwer. Hij was lid van de Provinciale Staten, van de Amsterdamse gemeenteraad en lid van het Burgerlijk Armenbestuur in Amsterdam.

Aan de huizen van het Snouck van Loosenpark is zijn stijl duidelijk te herkennen: het typisch negentiende-eeuwse eclecticisme. Uit alle periodes en landen werd wat geleend. De boogjes boven de ramen bijvoorbeeld verwijzen naar de Renaissance, de dakvorm naar de Zwitserse chalets. De kleine luikjes naast de deuren dienden om het wisselen van de poeptonnetjes te vergemakkelijken.

Het terrein waarop het park is aangelegd was een braak liggend stuk land. Ooit waren hier havens, maar in de loop van de negentiende eeuw was het zuidelijk havengebied afgedamd en drooggelegd. Men had nog de hoop gehad dat er geld te verdienen viel met ‘golvend graan en grazende koeien’ maar veel was daar niet van terechtgekomen.
Vanaf de Wilhelminabrug zijn een aantal voormalige bierbrouwerijen te zien.

Dijk 82 heeft een gevelsteen: ‘De Hulk met de Ster’. Deze brouwerij was al in 1560 opgericht. In 1666 zijn er klachten van schippers: De Hulk met de Ster had stinkend en niet drinkbaar bier geleverd. Een onprettige ontdekking als je midden op zee zit.