Van Morshandel tot Puinhandel

Bron / Auteur: klaas koeman

Van Morshandel tot Puinhandel

Van Morshandel tot Puinhandel

De belangrijkste illustraties van dit die heeft gezien stonden ook op straat. Op een tiental billboards in de stad waren gebouwen afgebeeld die ooit op de plek van het billboard gestaan hebben. Elk billboard had ook een thema dat met die plek te maken heeft.

Op deze manier wilden we laten zien dat elke plek in een oude stad als Enkhuizen een verhaal heeft. Soms is dat verhaal nog zichtbaar: een pakhuis, een kerk of een monumentaal woonhuis vertellen hoe er gewerkt, gebeden en gewoond werd.
Veel is ook verdwenen. Een wandeling langs de billboards haalde iets van dat verdwenen verleden terug. De lezer/wandelaar kreeg niet alleen informatie over de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) te Enkhuizen. Het bedrijf functioneerde in een bloeiende en later stagnerende samenleving. Ook daar wordt aandacht aan besteed.

De topografische afbeeldingen op de billboards waren van de hand van Cornelis Pronk (1692-1759). In de jaren 1727-1730 trok hij al tekenend door West-Friesland. De uitgever Trion gebruikte zijn tekeningen voor het boek ‘Het verheerlykt Nederland’.

Cornelis Pronk werkte ook voor de VOC. In 1734 begon de VOC met het in China bestellen van porseleinen serviezen naar eigen ontwerp, het zo genaamde ‘Chine de Commande’. Pronk kreeg als eerste de opdracht een aantal van deze ontwerpen te maken.

Idee en uitvoering van de billboards en het boek zijn van Frans van Leeuwen en Klaas Koeman. De billboards hebben uiteindelijk plaats gemaakt voor de nieuwe billboards van de Kroniek van Enkhuizen.